Johan Arvidsson

(mm mf mf ff mm f)

Bonde.

Far: Arvid Håkansson ( - <1668)
Mor: Ingeborg Håkansdotter
Född  Bjälverud, Lysvik
Bosatt 1648 Bjälverud, Lysvik 1.1) Esbjörn Bengtsson i Gullsby (L) beklagar sig över att han kommit i rykte att ha legat med sin styvdotter Kerstin Persdotter och begär undersökning. Ryktet lär ha kommit från en annan socken, men ingen vet varifrån. Möjligen kan det ha kommit därav att Kerstin en tid legat till sängs i någon underlig sjukdom. Tvenne grannhustrur, Gertrud Olofsdotter i V Berga och Marit Halvardsdotter ib, har undersökt Kerstin utan att finna tecken på havandeskap. Vittnena Olof Olofsson i V Berga, Olof Arvidsson i Gullsby, Bengt Olofsson i Väsby, Johan Arvidsson i Bjälverud, Halvard Olofsson i Råby och Håkan Gunnarsson ib säger sig ej ha lagt märke till något otillbörligt umgänge mellan Esbjörn och hans styvdotter. Dessa frias av rätten och vite utsättes mot vidare förtal.
Bosatt 1651 Bjälverud, Lysvik 1.2) Johan Arvidsson i Bjälverud för sin fader Arvid Håkansson och Torbjörn Gunnarsson i Råby för sin moder Ingrid Håkansdotter har överenskommit om skogen, att i hälften av denna skall Johans fader bruka 2/3 och Torbjörns moder 1/3, under det att den andra hälften behålles av Olof Olofsson i V Berga och Bengt Olofsson i Väsby.
Bosatt 1653 Bjälverud, Lysvik 1.3) Fasta för Arvid Håkanssons i Bjälverud son Johan Arvidsson på 1/4 ib, som han köpt av sitt syskonebarn Börit Nilsdotter i Åsegård för 31 rd.

Vigsel 
Barn
Britta Johansdotter
Ingeborg Johansdotter ( - <1690)
Kerstin Johansdotter

Källor

Senast ändrad: 2012-04-16

Laddar...