Brita Andersdotter

Piga. Blev 22 år.

Far: Anders Eliasson (1784 - 1845)
Mor: Margta Jonsdotter (1782 - 1829)
Bosatt  Sörväna, Delsbo
Född 1824-03-09 Västeräng 4, Delsbo
Död 1847-01-29 1) (avrättad)
"Hudiksvall den 25 Juli. Kongl. Maj:t har i nåder afslagit pigan Brita Andersdotters ansökning, att, af gunst och nåd, varda befriad ifrån det henne för mord ådömda dödsstraf. Någon schism har uppstått om afrättsplatsen, hvilken Norrbo socknemän vill behålla för egen räkning. (H. V.)" (Aftonbladet, Thorsdagen den 30 Juli 1846) "Hudiksvall den 12 Dec. Kongl. Maj:t har afslagit bondedottren Brita Andersdotter i Sörväna, Delsbo socken, förnyande ansökning, att, af gunst och nåd vinna befrielse ifrån henne af Delsbo häradsrätt idömdt dödsstraff; och kommer, med anledning af vederbörande fångpredikants anmälan, att hon om fjorton dagar vore beredd till döden, afrättningen att ske någon dag i slutet af månaden. (H. V.)"
(Aftonbladet, Tisdagen den 22 December 1846 Supplement)

Barn
Anders Eriksson (1845 - 1924)

Källor

Senast ändrad: 2004-07-21

Laddar...