Bengt Arvidsson

(mm mf fm fm mf ff f och mm mf mf ff mm mf och mm mf mm fm mf ff f)

Torpare.

Bosatt  Åshagen, Fryksände 1.1) Barnen efter Bengt Arvidsson i Åshagen och hans hustru Börit Jonsdotter överenskommer, att Jon Bengtsson och Karin Bengtsdotters barn i Bjälverud får 1/2 N Näs, under det att Arvid Bengtsson, Håkan Bengtsson, Esbjörn Bengtssons barn samt Lars Bengtsson och Elin Bengtsdotter behåller hela Åshagen.
Bosatt  Svenneby, Fryksände
Bosatt  Prästbol, Fryksände
Bosatt 1641 1.2) ? Skogen skall skiftas mellan de båda hälfterna i Svenneby. Dessutom skall torpet Åshagen tillskiftas lika mycket skog som Bengt ärvt och köpt i den ena hälften.
Bosatt 1653 Åshagen, Fryksände 1.3) Med intygande av f. d. häradsdomaren Jöns Markusson i Fensbol och Bengt Arvidsson i Åshagen bevisar Elin Olofsdotter i Svenneby, att hennes svärfader sal. Jon Olofsson och hans syskon samtyckt till att hon och hennes man Olof Jonsson löst 1/2 femtedel i Svenneby av Ingeborg Olofsdotter för 3 oxar samt att hennes svärfader Jon lämnat henne sin lott 1/2 femtedel i Svenneby för skötsel.
Bosatt 1654 Åshagen, Fryksände 1.4) Fasta på Näs för Bengt Arvidsson i Åshagen och hans son Jon Bengtsson i Näs, hälften var. De har 1/ köpt av Nils Larssons i Ingeborgjorden barn deras arvejord i Näs och betalat 15 rd var till Nils och Tol Nilssöner och 7 1/2 rd var till Marit, Gertrud, Marit och Ingeborg Nilsdöttrar, 2/ betalat Håkan Håkansson i Ingeborgjorden 30 rd för hans farmors Ingeborg Larsdotters del i Näs och 3/ betalat Dordi Andersdotter i Simrud 30 rd för hennes moders Ingiel Larsdotters del.
Död före 1677-11-03 1.1) Barnen efter Bengt Arvidsson i Åshagen och hans hustru Börit Jonsdotter överenskommer, att Jon Bengtsson och Karin Bengtsdotters barn i Bjälverud får 1/2 N Näs, under det att Arvid Bengtsson, Håkan Bengtsson, Esbjörn Bengtssons barn samt Lars Bengtsson och Elin Bengtsdotter behåller hela Åshagen.

Vigsel 
Barn
Arvid Bengtsson
Elin Bengtsdotter
Esbjörn Bengtsson ( - <1677)
Håkan Bengtsson
Jon Bengtsson
Karin Bengtsdotter ( - <1677)
Lars Bengtsson

Källor

Senast ändrad: 2012-04-19

Laddar...